Bình xịt kem tươi


Bình xịt kem ITIS
Thương hiệu : Itis
Loại : Ice cream cone
Dành cho : Coffee shop
Xuất xứ : Italy
Zoăng cao su ISI
Thương hiệu : ISI
Loại : Ice cream decor
Dành cho : Restaurant
Xuất xứ : Austria
Zoăng cao su ISI
200.000 vnđ
Bình xịt kem tươi ISI Easywhite 1Lít
Thương hiệu : ISI
Loại : Ice cream decor
Dành cho : Kitchen
Xuất xứ : Austria
Bình xịt ITIS
Thương hiệu : Itis
Loại : Ice cream cone
Dành cho : Coffee shop
Xuất xứ : Italy
Bình xịt kem ITIS
Thương hiệu : Itis
Loại : Ice cream cone
Dành cho : Coffee shop
Xuất xứ : Italy

Bình xịt nước Soda


Bình xịt nước soda ISI
Thương hiệu : ISI
Loại : Coffee, drink, blend
Dành cho : Restaurant
Xuất xứ : Austria
Bình soda ISI Sparkle
Thương hiệu : ISI
Loại : Coffee, drink, blend
Dành cho : Coffee shop
Xuất xứ : Austria
ISI Twist N Soda
Thương hiệu : ISI
Loại : Coffee, drink, blend
Dành cho : Restaurant
Xuất xứ : Austria
ISI Twist N Soda
2.200.000 vnđ
Bình ISI Soda kính
Thương hiệu : ISI
Loại : Coffee, drink, blend
Dành cho : Restaurant
Xuất xứ : Austria
Bình ISI Soda kính
2.300.000 vnđ

Gas CO2, N2O


Gas làm kem tươi ISI
Thương hiệu : ISI
Loại : Gas CO2, N2O
Dành cho : Restaurant
Xuất xứ : Austria
Khí N2O ISI
Thương hiệu : ISI
Loại : Gas CO2, N2O
Dành cho : Ice blend
Xuất xứ : Austria
Khí N2O ISI
105.000 vnđ
ISI Soda CO2
Thương hiệu : ISI
Loại : Gas CO2, N2O
Dành cho : Coffee shop
Xuất xứ : Austria
ISI Soda CO2
99.000 vnđ
ISI cream charge
Thương hiệu : ISI
Loại : Gas CO2, N2O
Dành cho : Ice blend
Xuất xứ : Austria
ISI cream charge
105.000 vnđ
ISI gold Soda CO2
Thương hiệu : ISI
Loại : Gas CO2, N2O
Dành cho : Restaurant
Xuất xứ : Italy
ISI gold Soda CO2
100.000 vnđ
Gas Itis
Thương hiệu : Itis
Loại : Gas CO2, N2O
Dành cho : Coffee shop
Xuất xứ : Italy

Phụ kiện ISI


Vòi xịt kem Inox ITIS
Thương hiệu : Itis
Loại : Ice cream cone
Dành cho : Coffee shop
Xuất xứ : Italy
Đầu vặn bình ITIS
Thương hiệu : Itis
Loại : Gas CO2, N2O
Dành cho : Coffee shop
Xuất xứ : Italy
Đầu vặt Gas bình ISI
Thương hiệu : ISI
Loại : Shop tools
Dành cho : Restaurant
Xuất xứ : Austria
Phụ kiện ISI Soda
Thương hiệu : ISI
Loại : Coffee, drink, blend
Dành cho : Restaurant
Xuất xứ : USA
Vòi xịt kem hoa Tulip ITIS
Thương hiệu : Itis
Loại : Ice cream cone
Dành cho : Coffee shop
Xuất xứ : Italy
Bộ 3 vòi xịt kem inox ISI
Thương hiệu : ISI
Loại : Shop tools
Dành cho : Ice blend
Xuất xứ : Austria
Danh mục và nhãn hàng được yêu thích
Đầu vặt bình ISI |  Phụ kiện ISI Soda |  ISI Soda CO2 |  Bình xịt kem ITIS |  Đầu xịt kem nhỏ |  Bình xịt kem tươi ISI Xpress Thermo |  Bình xịt nước soda ISI |  Zoăng cao su bình ISI |  ISI cream charge |  ISI gold Soda CO2 |  Vòi xịt kem Inox ITIS |  Đầu vặt Gas bình ISI |  Bình xịt kem tươi ISI Easywhite 1Lít |  Gas làm kem tươi ISI |  Valve bình ISI |  Bình xịt kem ITIS |  Bình xịt kem tươi ISI Thermo 1L |  Bình xịt kem tươi ISI 0.5L |  Đầu vặn gas bình ITIS |  ISI Twist N Soda |  Bình xịt kem tươi 1 L |  Bình soda ISI Sparkle |  Bình xịt kem ITIS |  Valve bình ITIS |  Vòi xịt kem tươi tulip ISI |  Gas Itis |  Bộ 3 vòi xịt kem inox ISI |  Đầu vặn bình ITIS |  Bình xịt ITIS |  Zoăng cao su ISI |  Vòi xịt kem hoa Tulip ITIS |